بستنی شاد
بستنی یک لیتری

 • بستنی یک لیتری تافی کارامل
  بستنی تافی کارامل
 • بستنی یک لیتری انبه
  بستنی انبه
 • بستنی یک لیتری زعفرانی با مغز پسته
  بستنی زعفرانی با مغز پسته
 • بستنی یک لیتری کیک دارک
  بستنی کیک دارک
 • بستنی یک لیتری کاپوچینو گردویی
  بستنی کاپوچینو گردویی
 • بستنی یک لیتری شکلات تلخ
  بستنی شکلات تلخ